- เมื่อ 22 มี.ค.61, 0845 พ.อ.สุรกิจ กาฬเนตร รอง เสธ.กกล.สุรนารี (3) เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน ตามโครงการ “ครอบครัว อุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน” ประจำปี 2561 ณ ห้องอบรม ร.23 พัน.3 ร้อย.3 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร. โดยมี นาย ธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 51 คน