-เมื่อ 6 มี.ค.61, 0930 พ.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล รองเลขานุการกองทัพบก และคณะ ศปส.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ในพื้นที่ กกล.สุรนารี โดยมี พ.อ.สุรกิจ กาฬเนตร รอง เสธ.กกล.สุรนารี (3) พ.อ.ปิยะ นงค์ชะนา รอง เสธ.กกล.สุรนารี (2) และ พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง ผบ ฉก.3 ให้การต้อนรับ