-เมื่อ 4 มี.ค.61 เวลา 0830 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี ร่วมกิจกรรม โครงการ “ปันรัก เพื่อพัฒนาสร้างสนามเด็กเล่น”โดยมูลนิธิ ประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชามอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน ร.ร.บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทลักษ์ จว.ศ.ก. และในกิจกรรมครั้งนี้ ผบ.กกล.สุรนารี ได้กรุณา มอบเงินเพื่อกิจกรรมพัฒนาการศึกษาให้แก่ ร.ร.บ้านภูมิซรอลจำนวน 30,000 บาท การปฏิบัติอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย