- เมื่อ 17 ม.ค.2562 พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี พร้อม พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี นำผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ชายแดน พบปะพัฒนาสัมพันธ์ทหารกัมพูชา นำโดย พล.อ.สรัย ดึ้ก รอง ผบ.ทบ./ผบ.พล สนน.3 ,พล.ท. ดวง ซอมเนียม ผบ.พล.น้อย สนน.7 (พื้นที่ปราสาทพระวิหาร) ,พล.ท.ลี ซุน ผบ.พล น้อย สนน.8 (พื้นที่ภูมะเขือ) ,พล.ท.ดวง จัน ผบ.พล น้อย สนน.9 (พื้นที่ชองบก) ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีทั้งสองฝ่ายได้แสดงความขอบคุณในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนของทั้ง 2 ประเทศที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี โดยพล.อ.สรัย ดึ้ก กล่าวว่าได้รายงานให้ พล.อ ฮุน มาเนต ผบ.ทบ.กัมพูชา ทราบถึงการนัดพบปะพูดคุยกันในวันนี้ ซึ่ง พล.อ.ฮุน มาเนต ได้แสดงความยินดีที่กำลังทหารทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และขอให้ร่วมปฏิบัติงานให้เกิดความสงบเรียบร้อยสนับสนุนให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายสามารถบริหารประเทศสร้างความสุขให้แก่ประชาชนได้ ที่ประชุมได้หารือว่าในห้วงเดือน ก.พ.62 จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคงเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนา ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตามความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสองประเทศ อีกทั้งหารือความเป็นไปได้ในการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเขาพระวิหาร เหมือนเช่นที่เคยเปิดห้วงก่อนเกิดข้อพิพาทจนนำไปสู่การสู้รบกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ กกล.สุรนารี และ พล.สสน.3 จะจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างแม่บ้านทหารของทั้งสองฝ่าย ให้ได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในอนาคตด้วย