[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
กองกำลังสุรนารี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ. 20263,20264
  


index.php?name=history
 
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning


????????????????????????????? GCC 1111
» ภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
           เมื่อ ๓ ก.พ. ๕๖, ๑๐๐๐ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธาน ใน พิธีมอบมอบ ฝายชะลอ ความชุ่มชื้น บ.ลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จว.บ.ร. ให้กับราษฎร ในพื้นที่ ต.ลำนางรอง ได้ใช้ประโยชน์ โดยได้รับงบประมาณจาก ธกส.จว.บ.ร และ อบต.ลำนางรอง โดยฉก.๒, ฉก.กรม ทพ.๒๖, ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎร ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ กับหน่วยทหาร ก่อสร้างจน เสร็จสมบูรณ์   [10 ภาพ]
           เมื่อ ๓ ก.พ.๕๖, ๑๑๐๐ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยม และพบปะสมาชิก โครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ ในพื้นที่ จว.บ.ร. ณ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จว.บ.ร.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๓ ก.พ.๕๖, ๑๓๐๐ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยม และพบปะสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ ฉก.กรม ทพ.๒๖ อ.ละหานทราย จว.บ.ร.   [5 ภาพ]
           เมื่อ ๓ ก.พ.๕๖, ๑๔๐๐ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยม และพบปะสมาชิก ทอผ้าไหม และตรวจการ ก่อสร้าง ศาลาวัดบ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๓ ก.พ.๕๖, ๑๕๐๐ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจการก่อสร้าง ศาลาวัดบ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร. พร้อมกับมอบน้ำดื่ม ให้แก่วัด และพบปะนักเรียน ที่มารอให้การต้อนรับฯ   [5 ภาพ]
           เมื่อ ๓ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบน้ำดื่มให้กับ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วม หนองเสม็ด ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จว.บ.ร.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๓ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบน้ำดื่มให้กับ เจ้าหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการ ช่องบาระแนะ (หลักเขตแดนที่ ๒๗) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๗ พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ ที่ปรึกษา กอ.รมน. ได้กรุณาเดินทาง มาเป็นวิทยากร พิเศษ บรรยายเรื่อง การพัฒนา เพื่อความมั่นคง ตามแนวทาง พระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล. สุรนารี/ ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ ร่วมให้การ ต้อนรับ ณ บก.กกล. สุรนารี ค่ายวีรวัฒน์ โธยิน อ.เมือง จว.ส.ร.   [8 ภาพ]
           เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๗ พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม รอง ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ ร่วมงาน โครงการ “สภากาแฟ จว.ส.ร.” เพื่อเป็นการพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่าง ส่วนราชการ ในพื้นที่ จว.ส.ร. ณ บริเวณ สนามกีฬา   [3 ภาพ]
           เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๗ พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.๒ ร่วมเป็น เกียรติในพิธี และร่วม อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสารีริกธาตุ พระสาวกและ พระอรหันต์ธาตุ ประดิษฐาน ณ ยอดพระปรางค์ กุญชรมณีศรี ไตรยอดเพชร วัดมงคล คชาราม (วัดช้างหมอบ) ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.ส.ร. โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. เป็นประธาน โดยมี พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล. สุรนารี และ ผบ.หน่วย ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี   [8 ภาพ]
           เมื่อ ๑๕ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี /ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ เดินทางไป เป็นประธาน ในพิธีมอบ ห้องน้ำให้ กับราษฏร ผู้ยากไร้ นางสาว วรรณา แพทย์นาดี ราษฏร บ.ซำเบง ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. และมอบ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ที่มาร่วมกิจกรรม   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๑๕ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยม และพบปะ สมาชิก โครงการส่งเสริม ศิลปาชีพบัวเชด ในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานของ ศูนย์/โครงการฯ ในพื้นที่ รับผิดชอบ ณ โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพ บัวเชด บ้านตาปิม ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร.   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๑๕ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมและ มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ตรวจอาเซียน เพื่อป้องกันและ สกัดกั้นการ กระทำผิดเงื่อนไข ชายแดนใน พื้นที่รับผิดชอบ   [12 ภาพ]
           เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบแนวทาง การปฏิบัติงานแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ทก.ยุทธวิธี กกล.สุรนารี (ด้าน ตอ.) โดยมี พ.อ.ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ รอง ผบ.ทก.ยุทธวิธี กกล.สุรนารี (ด้าน ตอ.), พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.กกล.สุรนารี และ ผบ.หน่วยในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ทก.ยุทธวิธี กกล.สุรนารี (ด้าน ตอ.) อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.   [7 ภาพ]
           เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาผืนป่าในพื้นที่ อช.ภูจองนายอย อ.น้ำยืน จว.อ.บ.   [3 ภาพ]
           เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล และสมาชิกศูนย์ฯ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศพชด. อ.น้ำยืน จว.อ.บ.   [5 ภาพ]
           เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๗ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๗ กกล.สุรนารี ดำเนินการปลูกต้นกันเกรา ตามโครงการป่าอาเซียน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ ในการสร้างสันติภาพ และความร่วมมือกัน อย่างถาวร รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายแดน ให้กลับมาสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยมี พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง มทภ.๒ และ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานฝ่ายไทย พล.ท.เนียง คิมผบ.พล.น้อย.ร.๔๑ เป็นประธานฝ่ายกัมพูชาโดยฝั่งไทยปลูกในพื้นที่ป่าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จว.ส.ร. และฝั่ง กัมพูชา บริเวณวัดคีรีมงคลต.โอเสม็ด กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย กัมพูชา   [19 ภาพ]
modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0044.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0076.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0111.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0121.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0152.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0166.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0183.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0294.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0435.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0441.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_0600.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_IMG_2469 (Small).JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_PC090262.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_02/thb_รูปภาพ1 (Small).jpg  
   

Disabled first thumbnail page · Disabled previous thumbnail page · 1 · Disabled next thumbnail page · Disabled last thumbnail page

  
กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2
ค่ายวีระวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ.20263, 20264
Based on : กองกำลังสุรนารี Email : suranaree45@hotmail.com