[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
กองกำลังสุรนารี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ. 20263,20264
  


index.php?name=history
 
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning


????????????????????????????? GCC 1111
» ภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2559
           - เมื่อ 19 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เดินทางมาตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุง และขยายช่องทางบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ และได้กรุณาสั่งการดังนี้   [4 ภาพ]
           เมื่อ 19 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เยี่ยมชมบรรยากาศการค้าขายบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ   [13 ภาพ]
           เมื่อ 20 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์   [10 ภาพ]
           มื่อ 20 มิ.ย.59 พล.ต. สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี ได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณสมศักดิ์ เจ้าอาวาส วัดบูรพาราม   [3 ภาพ]
           - เมื่อ 20 มิ.ย.59, 1540 - 1700 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานการประชุม การเตรียมการขยายช่องทางบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม   [7 ภาพ]
           - เมื่อ 21 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดระเบียบเมืองใหม่ช่องสะงำ ครั้งที่ 1/2559   [7 ภาพ]
           เมื่อ 20 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ ผบ.กกล.สุรนารี, พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ ผบ.ฉก.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการขุดสระ   [4 ภาพ]
           -เมื่อ 22 มิ.ย.59 พล.ต. สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผอ.รมน.ภาค.2 สย.2 เป็นประธานในการประชุม ณ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ   [8 ภาพ]
           เมื่อ 22 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี ได้ให้เเนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้ันที่บริเวณช่องจอม ดังนี้   [7 ภาพ]
           เมื่อ 23 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2 รับมอบ ม้านั่ง จำนวน ๓ ตัว จาก คุณอนิรุทธิ์ โคกเกษม, คุณธวัช ชมภู หัวหน้าฝ่ายขายบริษัท AIS สาขาสุรินทร์   [9 ภาพ]
           เมื่อ 23 มิ.ย.59 พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผบ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับ พล.ต.วิทยา ขันธอุบล รอง จก.กร.ทหาร ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึก   [6 ภาพ]
           - เมื่อ 24 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุนารี เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จว.ม.ค.   [4 ภาพ]
           เมื่อ 28 มิ.ย.59 เวลา 1630 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี พร้อมด้วย พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง เสธ.กกล.สุรนารี เข้าติดตามการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ   [6 ภาพ]
           เมื่อ 28 มิ.ย.59 เวลา 1630 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี พร้อมด้วย พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง เสธ.กกล.สุรนารี เข้าติดตามการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ   [4 ภาพ]
           เมื่อ 28 มิ.ย.59 เวลา 1700 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี พร้อมด้วย พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง เสธ.กกล.สุรนารี, พ.อ.สุระชัย มีหอม รอง ผบ.ฉก.3และ นาย ถนัด สีดา นายก อบต.ไพรพัฒนา เข้าตรวจพื้นที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ช่องสะงำ   [5 ภาพ]
           เมื่อ 29 มิ.ย.59, 0830 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2, พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผบ.กกล.สุรนารี(2), พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง เสธ.กกล.สุรนารี(3)   [3 ภาพ]
           - เมื่อ 29 มิ.ย.59 เวลา 1430 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี และ พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ ผบ.ฉก.2 ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของ ร.ร.เพียงหลวง 2   [7 ภาพ]
           - เมื่อ 30 มิ.ย.59 เวลา 1300 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี,พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง.ผบ.กกล.สุรนารี,พ.อ.จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา ผบ.ร.6 และ พ.อ.วิชิต มักการุณ รอง ผบ.ร.6 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนช่องเม็ก   [2 ภาพ]
           - เมื่อ 23 มิ.ย.59 พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผบ.กกล.สุรนารี นำคณะ พล.ต.วิทยา ขันธอุบล รอง จก.กร.ทหาร ตรวจพื้นที่รับผลกระทบตามแผนการฝึก พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง จว.ศ.ก.   [5 ภาพ]
           เมื่อ 24 มิ.ย.59 กกล.สุรนารี ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหาร และส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ฝึกซักซ้อมแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง (อพยพประชาชน) โดยดำเนินการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่การรบเข้าสู่พื้นที่รวบรวมพลเรือน และดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามแผนผลการปฏิบัติทุกภาคส่วนเข้าใจ   [6 ภาพ]
           - เมื่อ 24 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี, พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ ผบ.ร.23 รับมอบสิ่งของจากนายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ   [2 ภาพ]
           เมื่อ 24 มิ.ย.59 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี, พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ ผบ.ร.23 ร่วมประชุมสรุปผลการฝึกอบรมเยาวชนและหารือแนวทางการฝึกเยาวชนในห้วงต่อไป   [3 ภาพ]
           - เมื่อ 30 มิ.ย.59,1730 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี, พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลซึ่งดำเนินการพัฒนาสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง   [3 ภาพ]

  
กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2
ค่ายวีระวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ.20263, 20264
Based on : กองกำลังสุรนารี Email : suranaree45@hotmail.com