[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
กองกำลังสุรนารี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ. 20263,20264
  


index.php?name=history
 
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning


????????????????????????????? GCC 1111

   
 ภาพกิจกรรม กองกำลังสุรนารี
 
“ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตัวเองจากเชื้อร้ายโควิด 19” #SaveThailand #AntiCovid19 กองกำลังสุรนารี โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 213 แนะนำประชาชนให้ป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 63 เวลา 0800 – 1100 น. ณ บ.กันทรอมใต้ หมู่ ๔ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทรอมใต้ ม.4 เข้าให้คำแนะนำกับประชาชนในหมู่บ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้สอบถามข้อมูลบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงใน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย #กองกำลังสุรนารี
“ล้างเมืองสุรินทร์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )” #SaveSurin #AntiCovid19 กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมปฏิบัติการล้างเมืองฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) เมือวันที่ 27 มีนาคม 63 เวลา 1800 – 2000 น. ณ สถานีรถไฟสุรินทร์ และ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.เมือง จ.สุรินทร์ กำลังพลกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี จำนวน 20 นาย ร่วมปฏิบัติการล้างเมืองฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) กับส่วนราชการในพื้นที ณ พื้นที่สถานีรถไฟสุรินทร์ และ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจัดกำลังพลออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 10 นาย ซึ่งกำลังพลทุกนายมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นอย่างดีสำหรับภารกิจในครั้งนี้ #กองกำลังสุรนารี
Big Cleaning พื้นที่เสี่ยงชายแดน เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ห้วงเวลา 08.30 - 12.00 น. พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กกล.สุรนารี มอบหมายให้ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี นำกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 นำโดย พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ฉก.2 ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม big cleaning พื้นที่เสี่ยงบริเวณตลาดการค้าช่องจอม และตลาด OTOP ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสุรินทร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวม 3 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ไปร่วมชมมวยที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 และหนึ่งในบุคคลที่ติดเชื้อ ได้เดินทางมาพื้นที่ตลาดการค้าช่องจอมเมื่อวันที่ 15 มี.ค.63 ก่อนที่จะตรวจพบเชื้อ ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองกำลังสุรนารีได้ประกาศปิดตลาดและปิดด่านพรมแดนตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.63 และ ได้ร่วมกันทำความสะอาดตลาดการค้าเพื่อให้ปลอดเชื้อในวันนี้
“เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อCovid19” #SaveThailand #AntiCovid19 กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 เพิ่มมาตรการกวดขันการเปิด – ปิดประตูด่าน จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 63 เวลา 0700 น.จุดผ่านแดนถาวร ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอภูสิงห์, ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการ ปิดประตูด่าน จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตามหนังสือคำสั่งจากจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1604/ 2563 ลงนาม โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ระงับใช่ช่องทางการเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และ สิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID – 19 ยกเว้น การนำเข้า - ส่งออกสินค้า ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากศุลกากร จึงจะสามารถ ผ่านเข้า – ออก ราชอาณาจักรได้ #กองกำลังสุรนาร
“พ้นยาฆ่าเชื้อ กำจัดโรคร้าย มาตรการป้องกัน Covid19” #SaveThailand #AntiCovid19 กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดผ่านแดน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 63 เวลา 0900 – 1000 น. ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ,ฝ่ายปกครองอำเภอภูสิงห์,เจ้าหน้าที่ศุลกากรช่องสะงำ, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดศรีสะเกษ,เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม – ช่อฃสะงำ , ร่วมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ และ พ่นยาฆ่าเชื่อ บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่เชื้อของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งปฏิบัติตาม มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จังหวัดศรีสะเกษ #กองกำลังสุรนารี
"ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ กำจัดโรคร้าย Covid-19" #SaveThailand #AntiCovid19 กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ซึ่งปฏิบัติตาม มาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 1700 น. ณ หน้าด่านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หน่วยจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการโดยมี นายสนอง มะลัยขวัข (นายอำเภอสิรินธร) ร่วมกันทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์บริเวณหน้าด่านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี #กองกำลังสุรนารี
"พ่นยาฆ่าเชื้อ กำจัดเชื้อ Covid19" #SaveThailand #AntiCovid19 กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid19 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 63 เวลา 1700-1800 น. ณ จุดผ่านเเดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน? อ.กาบเชิง? จ.สุรินทร์ หน่วยจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน? เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์? เพื่อดำเนินการฉีดพ่น?ยาฆ่าเชื้อ? บริเวณจุดผ่านเเดนถาวรช่องจอม? เพื่อกำจัดและป้องกันเชื้อ Covid19 #กองกำลังสุรนารี
“อำนวยความสะดวกให้กับ ราษฎรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเดินทางกลับประเทศ”กองกำลังสุรนารี โดย ที่บัญชาการกองกำลังสุรนารี ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับ ราษฎร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 0600-1100 น. ณ จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากแซง และ บ.คันพะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี หน่วยจัดกำลัง ร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.อุบลราชธานี, สถานีตำรวจภูธร อ.นาตาล, ฝ่ายปกครอง อ.นาตาล โดยการอำนวยความสะดวก ให้กับราษฎรชาวลาว ในการเดินทางจาก จุดผ่านแดนถาวร บ.ปากแซง และ บ.คันพะลาน ไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ได้กำหนดช่องทางเข้า-ออก ได้ช่องทางเดียว คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เพื่อเป็นมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) #กองกำลังสุรนารี #SaveThailand #AntiCovid19
***เข้มงวดตรวจคัดกรองผู้เข้าออกจุดผ่านแดน ป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19*** #ANTI #COVID19 #SAVE #THAILAND เมื่อ 17 มีนาคม 63 พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยม และประชุมหารือเกี่ยวการเพิ่มมาตราการคัดกรอง, การตรวจสอบประชาชนที่ผ่านเข้าออกประเทศ เพื่อป้องกันโรค CO VID19 ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น บริเวณ จุดผ่านแดนถาวร(ช่องจอม,ช่องสะงำ) , จุดผ่อนปรนการค้า(ช่องสายตะกู) ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ โดยมี เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และด้าน จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมหารือด้วยตนเอง ณ ด่านช่องสะงำ โดยขอให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกัน และเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น #กองกำลังสุรนารี
*** เข้มงวด ตรวจคัดกรอง เข้า-ออก ป้องกัน Covid-19 *** กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน กับส่วนราชการในพื้นที่ทำการตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้า ออก บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม โดยการเพิ่มมาตรการ คัดกรอง, การตรวจสอบ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันการติดต่อ และระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ โดยให้มีการปฏิบัติจนกว่า สถานการณ์จะดีขึ้น #กองกำลังสุรนารี
“เข้าตรวจเยี่ยมและเน้นย้ำการปฏิบัติ ป้องกัน COVID19” กองกำลังสุรนารี โดย ที่บัญชาการกองกำลังสุรนารี เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองควบคุมโรค เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 63 เวลา 1300-1700 น. ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก และจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร รองผู้บัญชาการที่ทำการกองกำลังสุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองควบคุมโรค ณ จุดผ่านแดนถาวร ช่องเม็ก และ จุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางมาตรการ ในการร่วมตรวจคัดกรองบุคคลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดผ่านแดน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ #กองกำลังสุรนารี #Save #Thailand #Anti #Covid19
“เธอคือความหวัง เธอคืออนาคตของประเทศชาติ”
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 62 ดำเนินโครงการเธอคือความหวัง ณ วัดป่าสมานมิตร บ้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเยาวชน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, และราษฎรในหมู่บ้านอุโลก ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัด และร่วมฟังธรรมะ จากพระสงฆ์ ตามโครงการเธอคือความหวัง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน รวม 50 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังทางด้านวัฒนธรรมพร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี #กองกำลังสุรนารี
“เราจะดูแลทั้งกำลังพลและครอบครัวของเขา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 พันเอก สุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 พร้อมด้วย คุณทัศนีย์ กาฬเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 สาขากองทัพภาคที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมเยือน นาง นิตยา พูนพิน ภรรยาของ อาสาสมัครทหารพราน อุดร พูนพิน ณ บ้านเลขที่ 406 หมู่ 8 ตำบลคอแลน อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้พิการทุพพลภาค เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และได้มอบรถเข็นวีลแชร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งกำลังพลและครอบครัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ความสำคัญแก่กำลังพลทุกระดับชั้น #กองกำลังสุรนารี
“แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง”
กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ บ้านโนนสง่า หมู่ 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หน่วยร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 26 ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยการจัด รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ดำเนินการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร จ่ายน้ำประชาชนจำนวน 7 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงภาวะขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง #กองกำลังสุรนารี
“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชน”
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 11 จัดกำลังพลร่วมกับราษฎรในพื้นที่ สร้างบ้านให้กับ เด็กชาย สิทธิพันธ์ หลอดทอง เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นบุตรของ นางประภา หงส์สิงห์ ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ดำเนินการปรับพื้น เทคาน มุงหลังคากันสาดด้านหน้า แล้วเสร็จประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ #กองทัพบกเพื่อประชาชน
“แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง”
กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ บ้านโนนสง่า หมู่ 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หน่วยร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 26 ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยการจัด รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ดำเนินการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร จ่ายน้ำประชาชนจำนวน 12 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงภาวะขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง #กองกำลังสุรนารี
กกล.สุรนารี โดย ตอนพยาบาลและส่งกลับ กกล.สุรนารี (หน่วยเฉพาะกิจที่ 2) ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีดแตก ต.จีดแตก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยหน่วยได้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน เช่น ตรวจโรคทั่วไป วัดความดัน ทำแผล ให้แก่ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ารับบริการ #กองทัพบกดูแลห่วงใยประชาชน
“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชน” กองกำลังสุรนารี โดย ชุดช่างกองกำลังสุรนารี ร่วมกับราษฎรภายในหมู่บ้าน สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ้านมั่นคงชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่กาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หน่วยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ 1.นางสุกัญญา อรุณรัมย์ อายุ 21 ปี ทำการก่อบล็อค, ติดตั้งวงกบประตู, ติดตั้งหน้าต่าง 2.นายคำกอง บุญโท อายุ 52 ปี ทำการติดจันทัน, ติดแปลาน 3.นางนัชชฎา ลพโภชน์ อายุ 30 ปี ทำการติดจันทัน, ติดแปลาน 4.นายบุญเลิศ นนทีจันทร์ อายุ 51 ปี ทำการติดจันทันมุกหน้า, ติดแปลาน 5.นางสงวน บุญกล้า อายุ 51 ปี ทำการตั้งเสา, ติดรัดคอเสา ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(สภาองค์กรพัฒนาชุมชน) หลังละจำนวน 25,000 บาท

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองกำลังสุรนารี จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว เพื่อกระชับความพันธ์แลกเปลี่ยนและประสานการปฏิบัติ บูรณาการความร่วมมือ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแนวชายแดนให้เกิดผลเป็นรูปธรรรมและยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนต์ โฮเทล แอนด์ คอน เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี/ หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ร่วมประชุมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว (ภาคใต้) นำโดย พลจัตวา สุไก พิมมะสาน หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารแขวงจำปาสัก/ หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว - ไทย (ภาคใต้) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว โดยมี พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ฝ่ายไทย และ พลจัตวา สีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน ฝ่ายลาว ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ และในครั้งต่อไปจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ให้มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ 1. ให้มีการแลกเปลี่ยนบัญชีรายชื่อและการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ฯ และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 2. ให้มีการพบปะหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ 3 เดือนต่อครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ, ชุดประสานงานประจำพื้นที่จังหวัด - แขวง จัดการพบปะอย่างไม่เป็นทางการเดือนละ 1 ครั้ง โดยหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ทั้งสองฝ่ายจัดการพบปะหารือได้ทันที 3. ให้มีการประสานข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติดตามแนวไทย- ลาว และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันและการติดตามตัวบุคคล โดยใช้กลไกทางกฎหมายของทั้งสองประเทศ 4.ให้มีการฝึกอบรม และการปฏิบัติร่วมกัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นบทเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ที่มีการบูรณาการร่วมกันระดับประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง ให้มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปัญหาที่มีอยู่ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และหมดไปในอนาคต

“เธอคือความหวัง เธอคืออนาคตของประเทศชาติ” กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 ดำเนินโครงการเธอคือความหวัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดบ้านตัวอย่าง สายตรีพัฒนา1 ม.8 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.อุบลราชธานี หน่วยร่วมกับเยาวชน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, และราษฎรในหมู่บ้านสายตรี ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลา และกวาดใบไม้ ภายใน วัดบ้านตัวอย่าง สายตรีพัฒนา1 และร่วมฟังธรรมะ จากพระสงฆ์ และทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณวัด ตามโครงการเธอคือความหวัง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน รวม 50 คน
"เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง ความห่วงใยจากกองทัพบก" กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยพิการทางสมอง ณ บ้านหนองสิม หมู่19 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พ.อ.จิรัตน์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 เข้ามอบสิ่งของให้กับ นายอุเทน ศิริเทศ ผู้ป่วยติดเตียง และ น.ส.อรทัย มโนธรรม ผู้ป่วยพิการทางสมอง ตามโครงการบริการทางการแพทย์ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาที่ต้องการให้หน่วยเข้าช่วยเหลือต่อไป
กองกำลังสุรนารีร่วมประชุมและตรวจภูมิประเทศพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ร่วมหารือปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 10.00 น. ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองสุรนารี (1) เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ ในการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายฯ เป็นประธาน และร่วมตรวจพื้นที่บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม มีการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โดยมีวิทยากรจากกองเขตแดนเป็นผู้บรรยาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาเขตแดน และแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตแดน ระหว่าง 2 ประเทศ
"นำพาเยาวชนใกล้ชิดพุทธศาสนา ปลุกฝังความดีให้เยาวชนไทย" กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 12 นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าภูสามสวรรค์ บ.เสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยหน่วยนำนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าภูสามสวรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง รู้จักอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ห่างไกลจากอบายมุข
*** พบปะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา *** เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 10.00 น. พ.อ. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (1) เข้าพบปะ กับ พล.ท.โสร์ ณารา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 (กัมพูชา) ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 1 เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามแนวชายแดนและเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ โดยมีประเด็นหารือดังนี้ - พื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และแผนการดำเนินงาน ของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมที่ 3 ในพื้นที่ ของกองกำลังสุรนารี - การจัดทำข้อตกลงร่วมบริเวณพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร และ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเส้นเขตแดน - การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำช่องทาง เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง ไทย - กัมพูชาตามช่องทางต่างๆ
"เยี่ยมเยือนครอบครัวทหาร ห่วงใยครอบครัวกำลังพล"
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 122 บ.กระแชง ม.2 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยเข้าพบปะเยี่ยมเยือน นางดาราวรรณ แก้วมูล มารดาของพลทหาร รัฐภูมิ แก้วมูล ทหารกองประจำการ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 (รักษาพระองค์) ตามโครงการครอบครัวเดียวกันเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาที่ต้องการให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือและขอบคุณทางครอบครัว ที่เสียสละให้บุตรเข้ารับราชการทหารเพื่อรับใช้ชาต
#กองกำลังสุรนารี
“กวดขันเฝ้าตรวจ และให้ความรู้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง ไวรัสโคโรน่า”
กองกำลังสุรนารี โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 211 รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และกวดขันเฝ้าตรวจ บริเวณจุดผ่านแดนไทย - กัมพูชา เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 63 ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดย ร.ต.พิชิต แสงทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 211 ทำการกวดขันบุคคลผ่านแดนจุดผ่อนปรน เพื่อการค้าช่องอานม้า เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าเข้ามาในไทย และร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.อนุชา ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และคณะ ที่ได้เดินทางมารณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทั้งชาวไทย และ ชาวกัมพูชาที่ผ่านเข้าออก ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #ป้องกันไวรัสโคโรน่า #กองกำลังสุรนารี
“พบปะให้กำลังใจครอบครัวทหาร โครงการครอบครัวเดียวกัน”
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ พื้นที่ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 13 เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ครอบครัวของพลทหารกองประจำการ จำนวน 3 ครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาที่ต้องการให้หน่วยเข้าช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและขอบคุณผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเข้ารับราชการทหารเพื่อรับใช้ชาติ #กองทัพบกดูแลห่วงใยครอบครัวกำลังพล #กองกำลังสุรนารี
“เติมพลังใจให้เหล่าทหารกล้า เยี่ยมพ่อที่ชายแดน”
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 ดำเนินโครงการ “เยี่ยมพ่อที่ชายแดน”เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น. ณ ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือน ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ คุณเสาวภา เพิ่มผล ประธานชมรมแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 พร้อมคณะแม่บ้านบุตรหลาน เดินทางเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ตามโครงการเยี่ยมพ่อที่ชายแดน พร้อมกับร่วมพิธีมอบบ่อน้ำบาดาล, มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหารกำลังพลป้องกันชายแดน#กองกำลังสุรนารี #เยี่ยมพ่อที่ชายแดน
"ความสัมพันธ์แนบแน่น กองกำลังสุรนารี ได้จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างผู้บังคับหน่วยและภริยาไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดน" เมื่อ 29 มกราคม 2563 พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี นำผู้บังคับหน่วยทหาร ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับหน่วยและภริยาฝ่ายกัมพูชา “โครงการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับหน่วยและภริยาไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดน" ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 โดยมี พลโท โสร์ ณารา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4/ผู้บังคับยุทธบริเวณที่ 2 และพลโท ทล โซะวรรณ รองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ 3 เป็นผู้นำคณะฝ่ายกัมพูชา รวม 19 คน โดยในกิจกรรม ได้นำคณะทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ เพลาเพลินรีสอร์ท , Chang arena stadium , จ.บุรีรัมย์ , หมู่บ้านช้าง กระโพ – ตากลาง และหมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ กัมพูชา สามารถ เดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามข้อตกลงจังหวัด ทั้งนี้ กองกำลัง สุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมพูดคุยหารือกำหนดทิศทางขับเคลื่อนความร่วมมือการแก้ปัญหา ตามแนวชายแดน ของทั้งสองประเทศ อย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความคุ้นเคยและมิตรภาพ ระหว่างกัน พร้อมทั้งทำให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้ง 2 ประเทศได้มารู้จักกัน การแก้ปัญหาตามพื้นที่จะได้ง่ายขึ้น #ความสัมพันธ์ที่ดีก่อเกิดความเข้าใจ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยไม่ใช้กำลังต่อกัน#
ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีช่วยเหลือครอบครัวพิการ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีก็ได้เดินทางมาเยี่ยม ครอบครัวพลทหารซึ่งพ่อพิการทางสายตา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 , พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน คือ นาย โสดา สิมาฤทธิ์ (พิการตาบอด ทั้ง 2 ข้าง) บ้านเลขที่ 11 ม.7 บ.นาสะอาด ต.นาแวง อ.เขมราฐ จว.อ.บ. ซึ่งทราบว่า เป็นบิดา ของ พลทหาร ภาคภูมิ สิมาฤทธิ์ สังกัด กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 ผลัด 1/61 ตาม “โครงการครอบครัวเดียวกัน” และได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวทหารกองประจำการและได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของกำลังพลซึ่งถือว่าทหารทุกคนคือ ครอบครัวเดียวกันพร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครกิจการพลเรือนกองกำลังสุรนารี และประขาชน ที่เดินทางมาให้การต้อนรับในครั้งนี้กว่า 30 คน
"บริการประชาชนด้วยหัวใจ บริการทางการแพทย์"
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 ดำเนินการโครงการบริการทางการแพทย์ ณ บ้านสายตรีพัฒนา 4 ม.11 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หน่วยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเจริญ, สภากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสอบถามอาการเจ็บป่วยและ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้นางผั่ว ศรีละพรม อายุ 97 ปี ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง #ทหารไทยบริการประชาชนด้วยหัวใจ
“ร่วมบูรณาการ ร่วมบริการนประชาชน” กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 โครงการบริการทางการแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หน่วยร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเจริญ เจ้าหน้าที่สภากาชาด หน่วยแพทย์อาสา ได้ให้การบริการทางการแพทย์ ตรวจวัดคัดกรอง ประเมินอาการเจ็บป่วยและ ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการทางการแพทย์
“ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพไทย” ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 215 เข้าพบปะครอบครัวทหารกองประจำการ ตามโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 134 บ.สายโท 7 เหนือ หมู่ 6 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หน่วยเข้าพบปะครอบครัวทหารกองประการ คือ พลฯ กิตติพร ฉิมงาม เพื่อสอบถามข้อมูลหลังจบห้วงการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ จากการสอบถาม พลฯ กิตติพรฯ มีความภูมิใจที่ได้เสียสละรับใช้ชาติ
“ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพไทย” ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 215 เข้าพบปะครอบครัวทหารกองประจำการตามโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 134 บ.สายโท 7 เหนือ หมู่ 6 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หน่วยเข้าพบปะครอบครัวทหารกองประการ คือ พลฯ กิตติพร ฉิมงาม เพื่อสอบถามข้อมูลหลังจบห้วงการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ จากการสอบถาม พลฯ กิตติพรฯ มีความภูมิใจที่ได้เสียสละรับใช้ชาติ
“ไม่ทอดทิ้งครอบครัวพี่น้องทหาร และจะเข้าช่วยเหลืออย่างสุดกำลัง” กองกำลังสุรนารี โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 209 ขอรายงานการปฏิบัติดังนี้ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวทหารกองประจำการตามโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 11 ม.7 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี หน่วยได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ซึ่งเป็น ปูน จำนวน 15 กระสอบ จาก นาย ชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ เลขา ท่านสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับ ครอบครัว นาย โสดา สิมาฤทธิ์ (พิการ ตาบอด ๒ ข้าง ) ซึ่งเป็น บิดาของ พลฯภาคภูมิ สิมาฤทธิ์ ผลัดที่ 1/61 สังกัด ร.6 ปัจจุบัน มียาย นาง จำปา สิมาฤทธิ์ อายุ 83 ปี เป็นคนดูแล บิดาของ พลฯภาคภูมิ
“เข้าช่วยเหลือผู้สูงวัย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารรราบที่ 21 เข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ณ บ.หนองคันนาสามัคคี ม.8 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หน่วยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรจิตอาสา ร่วมผสมปูนก่ออิฐบล็อก รื้อหลังคาเก่าแล้วมุงใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้ชรา ยากไร้ และด้อยโอกาสทางสังคม คือ นางอาจ ชารัมย์ อายุ 83 โดยใช้งบประมาณจากการรับบริจาค จากราษฎรทั้ง 12 หมู่บ้าน ใน ต.ตาเมียง และทุกภาคส่วนร่วมกัน
"ร่วมแรงร่วมใจป้องกันไฟป่า" กองกำลังสุรนารโดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ วัดป่าอุทยานธรรมห้วยจันลา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี หน่วยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูจองนายอย,หน่วยพิทักษ์ไฟป่ายอดโดมฯ, โรงเรียนบ้านจันลา,ราษฏรบ้านจันลา ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในห้วงเข้าสู่ฤดูแล้งโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
“รับมอบบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์”
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 63 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มอบหมายให้ นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการติดตาม และวิเคราะห์โครงการทับทิมสยาม พร้อมด้วยคณะฯ เป็นผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เดินทางเชิญบัตรอวยพรปีใหม่ พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร พระราชทานมอบแด่ นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ผู้สนับสนุนโครงการทับทิมสยาม ณ ห้องประชุมเล็กข้างห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ร่วมสนับสนุนผู้ร่วมโครงการทับทิมสยาม
สร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล กองกำลังสุรนารี โดย ชุดช่างกองกำลังสุรนารี ดำเนินการ “โครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ หมอนเจริญ ม.7 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หน่วยจัดชุดช่างฯ ร่วมกับราษฎรบ้านหมอนเจริญ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส คือ นางสุกัญญา ยิ่งมี อายุ 36 ปี ตามโครงกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลกาบเชิงฯ จำนวนเงิน 100,000 บาท ในขณะนี้กำลังดำเนินการทำการก่อบล็อคและฉาบปูนภายนอก ซึ่งดำเนินการได้ 50% แล้ว
ทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ กองทัพไทยปกป้องปวงชน สวนสนามสดุดีเหล่าวีรชนผู้กล้า” กองกำลังสุรนารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 63 เวลา 1530 น. พ.อ. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในปีมงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย โดยมี พ.อ.สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์
โครงการครอบครัวเดียวกัน กองกำลังสุรนารี โดย ร้อย.ป.621 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน เข้าเยี่ยมเยือนพบปะและ มอบสิ่งของแก่มารดาของ พลฯ ไพบูลย์ สายกระสุน สังกัด มทบ.17 ผลัดที่ 1/62 ทางหน่วยได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวพร้อมทั้งได้ขอบคุณที่ได้เสียสละบุตรหลาน เพื่อรับใช้ชาติ
โครงการครอบครัวเดียวกัน กองกำลังสุรนารี โดย พัน.ร. 12 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน เข้าเยี่ยมเยือนพบปะครอบครัว จำนวน 2 ครอบครัว 1. นางสาวอภิญญา กุลบุตร เป็นภรรยา ของ พลฯ ธวัชชัย ผลัดสี ผลัด 2/62 สังกัด ทบ. จว.กท. ณ บ้านเลขที่ 157 ม.4 บ.โศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. 2. นางเวิน สุวรรณนา เป็นยาย ของ พลฯ นันทวัฒน์ โคติวงค์ ผลัด 1/62 สังกัด มทบ.17 จว.ก.จ. ณ บ้านเลขที่ 60 ม.4 บ.โศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. ทางหน่วยได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวพร้อมทั้งได้ขอบคุณที่ได้เสียสละบุตรหลาน,สามี เพื่อใช้ชาต
โครงการบริการทางการแพทย กองกำลังสุรนารี โดย พัน.ร.11 ดำเนินโครงการบริการทางการแพทย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองอุดม ม.6 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยร่วมกับรพ.สต.โดนเอาว์ และอสม.ประจำหมู่บ้าน บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประชาชนและผู้สูงอายุ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะการดูแลสุขภาพและ การรับประทานอาหาร,ยา ที่ถูกต้อง ซึ่งประชาชนมีความรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ได้ออกให้บริการถึงภายในหมู่บ้าน
กองกำลังสุรนารี โดย พันเอก จิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ลงพื้นที่ บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไปเยี่ยมเยือน คุณแม่สุริน จันทร อายุ 70 ปี ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ 13 บ้านสันติสุข ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอาการป่วยโรคเบาหวาน ทางหน่วยได้มอบส่งของเพื่อเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยือนพบปะ พลทหาร จีรวัฒน์ ไตรสุ ผลัดที่ 2/62 สังกัด หน่วยทหารพัฒนา กองพันระวังป้องกัน กรุงเทพมหานคร ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 13 บ้านสันติสุข ซึ่งอยู่ในระหว่างลาพัก ได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการรับราชการต่อ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจ ทั้ง 2 ท่าน มีความรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณทางหน่วยเป็นอย่างมาก ที่เสียสละเวลามาเยี่ยมเยือน # กองกำลังสุรนารี
“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล" กกล.สุรนารี โดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี ดำเนินการโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ร่วมกับราษฎรจิตอาสาฯบ้านหมอนเจริญ ครู-นักเรียน รร.บ้านบักจรัง ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส นางสุกัญญา ยิ่งมี อายุ 36 ปี เลขที่ 77 ม.7 บ้านหมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ตามโครงการกองทัพบก สร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลกาบเชิง 100,000 บาท ได้ทำการติดฝ้ารอบข้าง,ปรับพื้น,เทพื้น,มุงหลังคา ผลของการก่อสร้าง คิดเป็น 25%
"เหนื่อยกายไม่เท่าไร แต่ประชาชนทุกข์ใจทหารไทยทนไม่ไหวจริงๆ" กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 21 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โดยร่วมกับ ผู้นำชุมชน และราษฎรจิตอาสา ร่วมผูกลวดเหล็กปลอกเทคาน ขุดดินปรับระดับเทคานบ้าน ผสมปูนเทคานบ้าน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ นาง อาจ ชารัมย์ อายุ 83 ปี ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ บ้านเลขที่ 169 บ.หนองคันนาสามัคคี ม. 8 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยใช้งบประมาณจากการรับบริจาค ของราษฎรทั้ง 12 หมู่บ้าน ใน ต.ตาเมียง และทุกภาคส่วนร่วมกัน ซึ่งนางอาจรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการช่วยเหลือ พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยทหาร ผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่มาช่วยตนในครั้งนี้
“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” กกล.สุรนารี โดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี ดำเนินการโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ร่วมกับราษฎรจิตอาสาฯบ้านหมอนเจริญ ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส นางสุกัญญา ยิ่งมี อายุ 36 ปี เลขที่ 77 ม.7 บ้านหมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลกาบเชิง 100,000 บาท ซึ่งได้มีพิธียกเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นอภ.กาบเชิง ผลของการก่อสร้าง คิดเป็น 5%
"ทำแนวป้องกันไฟป่า รักษาพื้นที่ทำกินของประชาชน" กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับชาวบ้าน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 63 เวลา 1200 ณ พื้นที่ป่าชุมชน บ.นาขาม ม.4 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี หน่วนร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง,ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขาม , และผู้นำชุมชนประชาชนบ้านนาขาม จำนวน 50 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ที่เกิดขึ้นในฤดูแลงเป็นประจำทุกปี ได้ระยะทางประมาณ 5 กม. เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการป้องกันพื้นที่ทำกินของประชาชนในชุมชน
“พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 0900 น. โดยมีพลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ และ ดร.พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธ๊ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นศูนย์กีฬาที่รวมสนามกีฬาทุกประเภทไว้ในบริเวณเดียวกัน ทั้งประเภทกีฬากลางแจ้งและ ประเภทกีฬาในร่ม เป็นศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลในทุกประเภทกีฬา ซึ่งสามารถใช้แข่งขันได้ในระดับสากล สร้างอยู่ในพื้นที่จำนวน 34 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 54,400 ตารางเมตร
วิ่งเพื่อวีรบุรุษ " Chong Bok Run For Heroes" /สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานผู้กล้าช่องบก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 63 เวลา 0930 น. ณ เนิน 500 ช่องบก ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นักกีฬาวิ่งที่ชนะเลิศ ในแต่ละประเภท ในกิจกรรม" Chong Bok Run For Heroes" โดยมี พล.ต. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กกล.สุรนารี , พ.อ. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) , นอภ.น้ำยืน ,ผบ.หน่วยทหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนปกครองท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมซึ่ง เริ่มวิ่งตั่งแต่เวลา 0330 น. โดยมีระยะทางดังนี้ Funrun 4.5 km., Mini 10 km., Half 21 km., Marathon 42 km. ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในพื้นที่ ที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือเนิน 500 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ พื้นที่สามเหลี่ยมมรกต ชายแดนติดต่อกัน 3 ประเทศไทย ลาว กัมพูชา หรือเรียกกันว่าช่องบก ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เคยเกิดภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ ในห้วงปื พ.ศ.2492 ถึง พ.ศ.2531 และประเทศไทยได้ส่งกำลังเข้าผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้าม เกิดการปะทะ ขนาดใหญ่ ส่งผลให้วีรชนไทยได้สละชีพไปนับร้อย บาดเจ็บนับพัน ในการยึดเนินแห่งนี้ อันเป็นภูมิประเทศสำคัญ ในการปฏิบัติการทางทหารปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติ ที่สวยงาม มทภ.2 จึงได้มีดำริให้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยว ให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมการออกกำลังกาย กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และที่สำคัญ เพื่อรำลึกถึงวีบุรุษผู้กล้าที่สละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ โดยประชาชน ที่สมัครร่วมกิจกรรมจะได้มีส่วนร่วมในการสมทบทุน สร้างอนุสรณ์สถานผู้กล้าช่องบก อีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน
กองกำลังสุรนารีร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่อีสานใต้และแนวชายแดน” กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรนารี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 หน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรนารี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างและแนวชายแดน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และสร้างแรงจูงใจ เป็นการส่งมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างและตามแนวชายแดน
"เยี่ยมเยือนครอบครัวพี่น้องทหาร" กองกำลังสุรนารี โดย กองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 621 ดำเนินโครงการ " ครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเขาโต๊ะ บ้านเลขที่ 128 ม.19 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หน่วยเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของแก่ครอบครัว ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 4/62 พลฯ ศรรตวรรต สังสะมานันท์ สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว และขอบคุณที่ได้เสียสละบุตรของตนเข้ารับราชการทหารเพื่อรับใช้ชาติ
“เข้าเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย” กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 เข้าเยี่ยมครอบครัวที่บ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 เวลา 0930 น. ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 5 บ.หนองอุดม ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.อ.อัครพนธ์. มูลประดับ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 เข้าตรวจสอบบ้านของ นายสมพร สมภาวะ ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อ วันที่ 3 มกราคม 63 โดยได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อให้กำลังใจ และจะดำเนินการในการช่วยเหลือในลำดับต่อไป
“ตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา อิ่มบุญ ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความปรองดองของสองแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 เวลา 080.0 น. ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ร่วมกับ พลโท โส ณารา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทั้ง 2 ประเทศ มีพระสงฆ์ของทั้งสองประเทศ จำนวน 67 รูป ร่วมในพิธี โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ(พุฒ วายาโม) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์, เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางร่วมเป็นประธาน ในพิธ๊เปิดป้ายจุดชมวิวผาพญากูปรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ จุดชมวิวผาพญากูปรี แหล่งท่องเที่ยวชายแดนในพื้นที่ อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในงานมีการจัดแสดงแลกเปลี่ยนศีลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม #กองกำลังสุรนารี #เชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
“ ผู้นำฝ่ายทหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ประชุมหารือ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์ # รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศกัมพูชา สร้างความแน่นแฟ้น ในพื้นที่ชายแดน ” เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63 เวลา 1030 พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับผู้นำฝ่ายไทย ประกอบด้วย พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี, นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี,พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ ๓ ,พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๑ ณ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๑ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. คณะได้เดินทาง ร่วมให้การต้อนรับ และรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับสมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัญ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สะงำ รีสอร์ท และคาสิโน ประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ๒ ประเทศ ให้เกิดความแน่นแฟ้น ลดปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน สร้างความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างฉันท์มิตร ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง #กองกำลังสุรนารี
*** ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี รับพระราชทาน พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ, เป็ดพันธุ์ไข่และเป็ดเทศ มอบให้ราษฎร อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ***“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ,พันธุ์เป็ดไข่ และเป็ดเทศ มอบให้ราษฎร อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ”วันนี้ 6 มกราคม 2563 เวลา 1000 พล.ต. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี รับพระราชทาน พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ, เป็นพันธุ์ไข่และเป็ดเทศ ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยมี พ.อ. สมภพ ภาระเวช ผบ.ฉก.2 , นายอำเภอพนมดงรัก , นาย สุนทร พลจันทึก ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ ,หัวหน้าส่วนราชการ และราษฎร ที่เข้ารับพระราชทานพันธุ์สัตว์เลี้ยง จำนวน 113 ครัวเรือน ร่วมในพิธีฯ โดยพันธุ์สัตว์เลี้ยงพระราชทาน ประกอบด้วย เป็ดพันธุ์ไข่ 410 ตัว, เป็ดเทศ 210 ตัว, ไก่ประดู่หางดำ 420 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,040 ตัว ทำให้ราษฎร ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ที่เข้ารับพระราชทาน ต่างรู้สึกซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน ในการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงดังกล่าว เพื่อบริโภคในครัวเรือน และสามารถขยายพันธุ์ ไว้เลี้ยงในรุ่นต่อไป เพื่อให้สามารถแบ่งปันผลผลิตภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตามแนวทางพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน สืบไป
“เมื่อเกิดเหตุเราเข้าช่วยเหลือทันที ช่วยเหลือประชาชนประเทศเพื่อนบ้านเมื่อยามฉุกเฉิน” กองกำลังสุรนารี โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2604 ส่งผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 63 เวลา 14.00 น. ณ ด่านพรมแดนช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กำลังพล กองร้อยทหารพรานที่ 2604 ได้เข้าช่วยเหลือ ประชาชนชาวกัมพูชา ที่ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนคอสะพาน ชื่อ นายโอน อุล อายุ 36ปี สถานที่เกิดเหตุ บริเวณ บ.ไดบะ ในฝั่ง ประเทศกัมพูชา โดยได้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล เบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลอำเภอบ้านกรวดเพื่อดำเนินการรักษาทางการแพทย์ต่อไป #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการย้อนรอยเขตแดนไทยในสมรภูมิช่องบก” เมื่อวันที่ 3 ม.ค.63 พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในงานพิธีเปิด โครงการย้อนรอยเขตแดนไทยในสมรภูมิช่องบก ณ บริเวณพื้นที่เนิน 500 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เนื่องด้วย อบต.โดมประดิษฐ์ ได้จัดโครงการย้อนรอยเขตแดนไทย ในสมรภูมิช่องบก ระหว่างวันที่ 2 – 3 ม.ค. 63 เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ดวงวิญญาณทหารกล้า ที่เสียชีวิตจากการสู้รบปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ซึ่ง ผบ.กกล.สุรนารี มีแนวความคิดอยากให้จัดงานนี้ในทุกปี เพราะงานแบบนี้ถือว่า เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าวีรชนที่ล่วงลับ เพื่อเป็นเกียรติให้กับเหล่าวีรชน ที่ต่อสู้เพื่อแผนดินไทย ที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลังได้มีแผ่นดินที่อยู่อาศัยสืบไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เนิน 500 ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วกัน
“ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” เมื่อวันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 11.30 น. ณ บ.โนนสูง ม.3 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง คือ ด.ญ.บุญมา รื่นโปร่ง อายุ ๓ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคสมองพิการ อาการเบื้องต้น มีเสมหะขาวขุ่น จากการเข้าพบปะเยี่ยมเยือนครอบครัว ของ ด.ญ.บุญมาฯ ได้พบกับนายมลเทียร รื่นโปร่ง และนางรัตนา อามาตย์ ผู้เป็นบิดา,มารดา รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครอบครัวของตน ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“กองกำลังสุรนารี พบปะผู้นำทหาร ฝ่ายกัมพูชา เชื่อมความสัมพันธ์ชายแดน
พร้อมหารือเตรียมการต้อนรับผู้นำระดับประเทศ”
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 1400 พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี(1) ผู้แทน กองทัพภาคที่ 2 เข้าพบปะหารือ กับ พล.ท. โส ณารา รอง ผบ.ภท.4/ ผบ.ยุทธบริเวณที่ 2 ของฝ่าย กพช. ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 1 ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของ 2 ประเทศ พร้อมหารือร่วมกัน ในการ เตรียมการต้อนรับ สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัญ รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ที่มีกำหนดการเยือนประเทศไทย ในห้วงเดือน มกราคม 2563 นี้ พร้อมทั้งร่วมหารือ โครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ กกล.สุรนารี ประเทศไทย และ ภูมิภาคทหารที่ 4 ของประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้นำทหาร ในพื้นที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ในการร่วมรักษาความสงบชายแดน ส่งเสริมการค้า การรักษาพยาบาล เพื่อมนุษยธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชายแดน
"แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเป็นประธานทำบุญ ตัดหวายลูกนิมิต"
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 เวลา 15.37 น. พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปเป็นประธานในพิธี “ตัดหวายลูกนิมิต” ณ วัดบ้านเอือด ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กกล.สุรนารี , พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25 ,พ.อ. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) , ฝ่ายเสนาธิการ กกล.สุรนารี , ฝ่ายเสนาธิการ มทบ.25 , นายอำเภอท่าตูม ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีปิดทองลูกนิมิต ได้เริ่มพิธีมาตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยมี พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะ จ.สุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปักเขตสร้างพระอุโบสถ งบประมาณ 10 ล้านบาทเศษ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี
“เดินเท้า เข้าถึง เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง”
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและพบปะสอบถามข้อมูลด้านปัญหา ด้านสุขภาพ ณ บ้านสำโรงเกียรติ ม.8 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ หน่วยโดย จ.ส.อ.ศรายุทธ สุ่มมาตย์ นายสิบประจำหมวดเสนารักษ์ ร่วมกับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านสำโรงเกียรติ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และพบปะสอบถามข้อมูลปัญหา ด้านสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ”
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 1300 กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ณ วัดอุดมพรหมวิหาร บ้านโคกสะอาด ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดย พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เเละ พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เนื่องในโอกาศเดินทางร่วมพิธีฉลองตราตั้ง พระครูพรหมวิหารธรรม (หลวงพ่อปล้อง ดาทอง) เจ้าคณะ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
#ทหารชายแดนพระวิหาร สานสัมพันธ์ชายแดน รับวันปีใหม่
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 นำโดย พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี พร้อมด้วยกำลังพลที่ปฏิบัติงานราชการสนามชายแดน ได้จัดให้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กับทหารกัมพูชานำโดย พล.ต.ฮุน ซอมออล ผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่ 381 พร้อมกำลังทหารกัมพูชาในพื้นที่ โดยมีการพบปะพูดคุย กระชับความสัมพันธ์ พร้อมขอบคุณกำลัง ทั้งสองฝ่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันดูแลชายแดนของตนเองตามภารกิจหน้าที่ และช่วยกำกับดูแลกำลังพลของตนเอง ไม่ให้ปัญหากระทบกระทั่งในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ รอยยิ้มและความสุขของทหารชายแดนด้วยกันในวันปีใหม่ การปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา เน้นการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานในทุกด้านทั้งการป้องกันการกระทำผิดกฏหมาย ชายแดนของประชาชนทั้งสองฝ่าย การฝึกการปฐมพยาบาล การดูแลด้านสาธารณสุข สุขอนามัยกำลังพล ภายใต้กรอบพื้นที่การวางกำลังเดิม เน้นการพูดคุย เพื่อป้องกันปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างดีในทุกระดับ
"ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล"
วันที่ 31 ธันวาาคม 2562 พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ด่านตรวจความมั่นคงหนองเสม็ด อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์, ด่านตรวจนาตำบล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะให้โอวาท แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพล อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมเยือนบิดามารดาของ พลทหาร เกษมศักดิ์ บัวดี ผลัดที่ 2/62 สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต และได้เข้าเยี่ยม นางนึง สมเพชร ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ได้สอบถามถึงอาการป่วย จาก นางนึงฯ และสอบถามเจ้าหน้าที่นักบริบาลผู้สูงอายุ (CARE GIVER) เรื่องแนวทางการดูแล ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองกำลังสุรนารี
"มทภ.2 ตรวจชายแดน 7 วัน อันตราย จว.ศรีสะเกษ"
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ, จุดตรวจ ห้วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณด่านป้อมตำรวจทางหลวง สี่แยกการช่าง ตำบลกระแซง และด่านตรวจหน้าค่ายอุทุมพรอุดมเขต อำเภอกันทรลักณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และหน่วยงานราชการในพื้นที่, ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง, ท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มทภ.2 ได้เน้นย้ำกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านให้อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่ใช้เส้นทางอย่างเต็มกำลังและความสามารถ
“แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม,มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน”
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ตรวจเยี่ยม,มอบของขวัญปีใหม่ และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามชายแดน และตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเส้นทางตามแนวชายแดน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดศรีสะเกษ ของหน่วยเฉพาะกิจที่ 2, หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี โดยมี พันเอก สมภพ ภารเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ให้การต้อนรับ และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังแก่กำลังพล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ได้ขอบคุณกำลังพลที่เสียสละไม่ได้กลับบ้าน และปฏิบัติหน้าที่ให้ห้วงเทศกาลปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ ขอให้กำลังพลมีความสุขทุกๆคน”
“ขอบคุณที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในห้วงวันหยุดเทศกาล”
กองกำลังสุรนารี โดย พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ จุดบริการประชาชนพื้นที่แนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณพื้นที่อำเภอโขงเจียม 1 จุด, อำเภอโพธิ์ไทร 1 จุด,อำเภอนาตาล 1 จุด, อำเภอเขมราฐ 3 จุด พร้อมกับได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจ และกล่าวให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ในคราวเดียวกันได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรในพื้นที่ “พร้อมให้บริการประชาชน ส่งให้ถึงบ้าน”กองกำลังสุรนารี
"เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีชวด 2563 ที่จะมาถึงนี้"
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 1109 กองกำลังสุรนารี ได้จัดพิธีขอพรปีใหม่จาก
พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี นำโดย พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี นายทหาร นายสิบ และพลทหาร เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และขอรับพร จากท่านผู้บัญชาการ ซึ่งท่านผู้บัญชาการได้อวยพรให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะสุขภาพสำคัญที่สุด พร้อมกับให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติติหน้าที่ตามแนวชายแดนว่า “ถึงแม้จะไม่ได้กลับบ้านในห้วงปีใหม่นี้ ด้วยเหตุหน้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด ขอให้จงภูมิใจในหน้าที่ของตนเอง” ทั้งนี้ได้มอบชุดวอร์มให้กับกำลังพลทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ดำริให้จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะขวัญและกำลังใจของกำลังพลนั้นสำคัญที่สุด
“ โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ”
กองกำลังสุรนารี จัดชุดวิทยากรและครูฝึก ร่วมฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหานี้จึงมอบหมายให้ กองกำลังป้องกันชายแดนดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นทุกทางเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้นอกจากกองกำลังสุรนารีจะจัดกำลังเข้าสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดข้ามแดนเข้าสู่ประเทศไทย และร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสร้างชุมชนตามแนวชายแดนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดแล้ว อีกแนวคิดหนึ่งที่หน่วยได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานอื่น คือ การนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองเข้ามาปรับแนวคิด และพฤติกรรมก่อนเข้ารับการบำบัด ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้พบจุดเปลี่ยน รู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิต และพัฒนาตนเองให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นเยาวชนที่ดีเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ภายใต้โครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน" โดยมีการฝึกอบรมโครงการระยะเวลา7 วัน แต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2562 ผลทีได้ทำให้ เยาวชนที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด และพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติต่อไป
“กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
กกล.สุรนารี โดย ชุดช่าง กกล.สุรนารี ดำเนินการโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล” ณ บ้านพาชื่น ม.10 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ชุดช่าง กกล.สุรนารี ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายสมบุญ บุญเต็ม อายุ52ปี ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็น พระราชกุศล สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลกาบเชิงฯ100,000บาท, รร.ปริยัติธรรมคุณรสวิทยา 7,251บาท ทำการทาสีภายนอก, ทาสีภายใน,มุงหลังคามุกด้านหน้า ซึ่งในขณะนี้ดำเนินการได้ 90% แล้ว
“บริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต”
กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 11,12,13 ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยหน่วยจัดกำลังพลร่วมบริจาคเลือดให้กับเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ สาขาที่ 360 เพื่อเก็บไว้สำรองในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563
#กองทัพบกเพื่อประชาชน
"ปลุกจิตสำนึกให้กับอนาคตของชาติ ใต้ร่มเงากาสาวพัสตร์"
กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินการโครงการเธอคือความหวัง ณ วัดบ้านชำ ม.1 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. หน่วย ร่วมกับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านชำแจงแมงและประชาชนในพื้นที่ บ้านชำ ร่วมกันทำบุญถายสังฆทาน และทำวัตรเย็น ตามโครงการ "เธอคือความหวัง" เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักการทำบุญ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

“เราจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไทยไว้ให้มากที่สุด”
กองกำลังสุรนารี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝ่ายปกครอง เพิ่มความเข้มงวด กวดขัน สินค้านำเข้า เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก,ช่องสะงำ, ช่องจอม และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู, ช่องอานม้า,ช่องสายตะกู, ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไทย เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน มีราคาถูก จึงเกิดการลักลอบนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี
เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนพื้นที่กองกำลังสุรนารี"

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนพื้นที่กองกำลังสุรนารี ณ ฐานปฏิบัติการตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวต้อนรับ และ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทนกำลังพลกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดถือการปฏิบัติที่สำคัญ 3 ประการคือ การปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติงานเพื่อหวังผลตอบแทน
" ใต้ร่มธงไทย จะอยู่ที่ไหน ก็อุ่นใจ อุ่นกาย "
กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ในยามเช้าพูดคุยสอบถาม สารทุกข์สุขดิบ มอบผ้าห่มคลายความหนาว พร้อมนำทหารเสนารักษ์เข้าดูแลสุขภาพประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ให้คลายหนาว ซึ่งส่วนใหญ่ในชุมชนเหลือเพียงผู้สูงวัย ที่เลี้ยงหลานอยู่บ้านเท่านั้น สร้างความอบอุ่นใจในพื้นที่ ชายแดน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งประชาชนได้ขอขอบคุณทางหน่วยทหาร ที่ได้ดูแลและเป็นห่วงจนขนาดนี้ อยากให้ทหารทำแบบนี้ตลอดไป
"แม้ยามฉุกเฉินเราก็ไม่รอช้า เขาช่วยเหลือโดยทันที"
กองกำลังสุรนารี โดย ตอนพยาบาลและส่งกลับ กองกำลังสุรนารี (หน่วยเฉพาะกิจที่ 2) ได้ยินเสียงอุบัติเหตุบริเวณหน้าวัดบ้านอำปึล ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 1400 น. จึงจัดกำลังพลและรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน เข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบประชาชนประสบอุบัติจำนวน 2 ราย จึงดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพนมดงรัก เจ้าหน้าที่กู้ภัย แล้วดำเนินการส่งต่อไป ยังโรงพยาบาลพนมดงรัก ซึ่งประชาชนมีอาการปลอดภัยดีทั้ง 2 ราย #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ตรวจเยี่ยมกำลังป้องกันชายแดน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทับบก/ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งอ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
“สร้างบ้านให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กองทัพบกเพื่อประชาชน”
กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ดำเนินการสร้างบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ้านเลขที่ 60 ม.10 บ.คลองสุด ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับชาวบ้านในชุมชนช่วยสร้างบ้านให้กับ
นางแรม วิเศษพงษ์ ผู้ประสบอัคคีภัย จนบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ปัจจุบันได้ดำเนินการปูกระเบื้อง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ 81 % แล้ว #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
“ไม่ได้เป็นเพียงนักรบ แต่ยังเป็นหมอที่พร้อมดูแลประชาชน”
กกล.สุรนารี โดย ตอนพยาบาลและส่งกลับ กกล.สุรนารี(หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หน่วยจัดชุดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ จำนวน 2 นาย เข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
“พร้อมเข้าช่วยเหลือและพัฒนา เพื่ออนาคตของชาติ”
กกล.สุรนารี โดย กองพันทหาราบที่ 13 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าลาด
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าลาด (60 พรรษา) ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยหน่วยเข้าพบปะ นางสุพัตรา นาเรือง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าลาด เพื่อพบปะและแนะนำตัว พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลทั่วไปภายในศูนย์ และปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อที่หน่วยจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือต่อไปในภายหลัง
"ครอบครัวเดียวกัน ครอบครั้วกองทัพไทย"
กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 154/3 ชุมชนหนองหญ้าลาด ม.2 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยเข้าพบปะเยี่ยมเยือน ครอบครัวของ พลฯ พัทยา มงคลเลิศ ทหารกองประจำการ ผลัด 2/61 โดยเข้าพบ
นายวิมล มงคลเลิศ ซึ่งเป็นบิดา ทางหน่วยได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว ปัญหาความต้องการที่อยากให้ หน่วยเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่มีบุตรเข้ารับราชการทหาร
"อิ่มบุญ อุ่นใจ คลายหนาว ใต้ร่มกาสาวพัตร์" กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 12 และกองพันทหารราบที่ 13 ดำเนินการโครงการ "อิ่มบุญ อุ่นใจ คลายหนาว ใต้ร่มกาสาวพัตร์" ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดย พ.ท. อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 และ พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 13 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันถวายสังฆทานชุดอังสะกันหนาว แต่พระภิกษุสงฆ์/สามเณร ในพื้นที่จำนวน 11 วัด รวม 54 รูป ซึ่งในห้วงนี้มีลมแรง และอากาศหนาวเย็นในห้วงกลางคืน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์/สามเณร ได้นำมาใช้เพื่อบรรเทาความหนาว และสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ
"ดูแลห่วงใยครอบครับของกำลังพลเสมือนญาติพี่น้อง" กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 11 ดำเนินโครงการ "ครอบครัวเดียวกัน" ณ บ้านเลขที่ 406ม.8 ต.คอแลน อ.บุณทริก จ.อุบลราชธานี หน่วยโดย พ.ทไมตรี สุวะไกร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 พร้อมภรรยา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวของ พลฯ วิทยา พูนพิน ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/61 สังกัด ร.6 พัน.2 ปฏิบัติราชการสนาม สังกัด พัน.ร.11 โดยเข้า พบกับ นางนิตยา พูนพิน (มารดา) ที่ปวยเป็นอัมพฤกษ์ร่างกายช่วงล่างอ่อนแรง ซึ่งทางหน่วยได้ สอบถามความเป็นอยู่องคอบครัว พร้อมมอบสิ่งของอุปภค - บริโภค รวมทั้งกล่วขอบคุณที่มีบุตรหลาน เข้ารับราชการทหาร #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“ประชาชนหนาวไหม ทหารไทยจะห่มผ้าให้” กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 12 ดำเนินการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผุ้ยากไร้ และได้สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน ณ พื้นที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณทางทหารที่ได้ดูแลเอาใจใส่ประชาชนอย่างนี้
“หมอเดินเท้า” กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 12 จัดกำลังพลออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลสุขภาพ แนะนำการรับประทานยาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่ บ้านกระหวัน ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประชาชนมีความดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางหน่วยทหารออกมาบริการประชาชนเช่นนี้ #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#โครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย กองกำลังสุรนารี โดย ชุดช่างกองกำลังสุรนารี ดำเนินโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลฯ” โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนสร้างบ้านให้กับ นางแรม วิเศษพงษ์ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 10 บ้านคลองสุด ตำหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำการเก็บสีและทาสีวงกบประตู คิดเป็น 78.5% ของงาน
“สานสายใย อุ่นไอรัก สู่ชายแดน” กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ให้การต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้าน และบุตรหลานของหน่วย ในกิจกรรม “เยี่ยมพ่อที่ชายแดน” ซึ่งได้นำแม่บ้านและบุตรหลานมาเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขาพระวิหาร ทั้งนี้มีการมอบสิ่งของบำรุงขวัญ การพาเยี่ยมชมสถานที่ รับประทานอาหารร่วมกัน และเล่นเกมส์เชื่อมสัมพันธ์ภายในครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กำลังพลมีขวัญ และกำลังใจดีขึ้นเป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้น เพราะในทุกเทศกาลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน จะยังคงปฏิบัติหน้าที่กันตลอดโดยไม่มีวันหยุด
“เราจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไทยไว้ให้มาที่สุด” กองกำลังสุรนารี ร่วมเจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝ่ายปกครอง เพิ่มความเข้มงวด กวดขัน สินค้านำเข้า เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร อย่างผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก,ช่องสะงำ,ช่องจอม และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องตาอู, ช่องอานม้า,ช่องสายตะกู, ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไทย เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูก จึงเกิดการลักลอบนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
“ประชาชนหนาวไหม ทหารไทยจะห่มผ้าให้” กองกำลังสุรนารี โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 215 ดำเนินการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผุ้ยากไร้ และได้สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน ณ พื้นที่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนรู้สึกประทับใจ และซาบซึ้งใจอย่างมาก ที่ทหารได้นำผ้าห่มมามอบให้

งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน มี.ค.63่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน ก.พ.63่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน ม.ค.63่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน พ.ย. 62่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน ต.ค. 62่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน ก.ย. 62่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน ส.ค. 62่
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักกำลังพล ฉก.2 กกล.สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน ก.ค. 62่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน มิ.ย.62่
จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.กกล.สุรนารี ใหม่
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน พ.ค.62่
จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย กอ.รมน.ภาค2 สย.2 ใหม่
จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.กกล.สุรนารี
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน เม.ย.62
ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย กอ.รมน.ภาค 2 สย.2
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เดือน มี.ค.62
จ้างซ่อมรถยนต์ (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกของ นปท.3
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค2 สย.2 เดือน ก.พ.62
ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกาย
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค2 สย.2 เดือน ม.ค.62
จัดซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
งบทดลอง กอ.รมน.ภาค2 สย.2 เดือน ธ.ค.61
คำสั่งให้นายทหารรับราชการ และปรับเงินเดือน ที่ 304/55 ลง 25 ต.ค.55
ตารางการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike)
ดาวน์โหลด เพลงปลุกใจ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 << เมษายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


  
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน ม.ค.2562]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2562]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2562]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฏาคม 2561]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2563]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562]
[ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563]


[กองกำลังสุรนารี โดย พันเอก จิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ลงพื้นที่ บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไปเยี่ยมเยือน คุณแม่สุริน จันทร อายุ 70 ปี ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ 13 บ้านสันติสุข ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอาการป่วยโรคเบาหวาน ทางหน่วยได้มอบส่งของเพื่อเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยือนพบปะ พลทหาร จีรวัฒน์ ไตรสุ ผลัดที่ 2/62 สังกัด หน่วยทหารพัฒนา กองพันระวังป้องกัน กรุงเทพมหานคร ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 13 บ้านสันติสุข ซึ่งอยู่ในระหว่างลาพัก ได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการรับราชการต่อ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจ ทั้ง 2 ท่าน มีความรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณทางหน่วยเป็นอย่างมาก ที่เสียสละเวลามาเยี่ยมเยือน # กองกำลังสุรนารี]


[ภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560]  
กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2
ค่ายวีระวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ.20263, 20264
Based on : กองกำลังสุรนารี Email : suranaree45@hotmail.com